Estudios PRL

  banner

  ESTUDIOS ANTERIORES

  Si quiere tener acceso a cualquiera de los estudios que se relacionan a continuación, por favor, no dude en contactar con nosotros enviando un correo electrónico a spm@asime.es o llamando al número de teléfono 986 411 504.

  • Métodos de captura de movementos aplicados a avaliación ergonómica de postos de traballo do sector metalúrxico
  • Instrución manexo de cargas con equipos de elevación
  • Instrución de seguridade traballos con plataformas elevadoras de persoas
  • Instrución de seguridade traballos con risco eléctrico
  • Estudo integral preventivo
  • Estudo de siniestralidade nas empresas asociadas
  • Estudo específico de exposición ao ruido de tódolos postos de traballo das empresas asociadas.
  • Estudo específico dos postos de traballo con risco de exposición a fragmentos ou partículas
  • Estudo específico do nivel de cumplimento dos requisitos esenciais de seguridade e saúde nas máquinas e componentes de seguridade das empresas
  • Estudo específico de actividades con risco de explosión
  • Estudo das condicións de seguridade nas instalacións eléctricas tanto fixas como móviles
  • Estudo específico de traballo en altura
  • Estudo específico das disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo nas empresas asociadas
  • Exposición a axentes químicos en procesos de soldadura
  • Estudo específico dos postos de traballo con risco de exposición a fragmentos ou partículas
  • Estudo previo para a implantación na empresa da lei 31/1995 de prevención de riscos laborais
  • Procedemento de coordinación de actividades do sector naval
  • Estudo previo de coordinación de actividades do sector naval
  • Estudo de riscos eléctricos no sector naval